Komora vodi sljedeće upisnike:

  1. Upisnik revizorskih društava
  2. Upisnik samostalnih revizora
  3. Upisnik ovlaštenih revizora
  4. Upisnik revizorskih vježbenika - u pripremi
  5. Upisnik položenih revizorskih ispita - u pripremi
  6. Upisnik položenih posebnih ispita - u pripremi

Podaci u upisnicima Komore mijenjaju se na bazi podataka koje Komora zaprima od strane Ministarstva financija koje je nadležno za izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te je zaduženo za vođenje registara.

Slijedom Pravila o upisnicima koje vodi Hrvatska revizorska komora, a koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća od 19.12.2019., u tijeku su pripreme za izmjenu informatičke podrške potrebne za vođenje upisnika Komore.

Upisnike možete pretraživati po sljedećim grupama:

Upisnike možete preuzeti ovdje: